Rozwój handlu zagranicznego Polski z Niemcami w okresie transformacji

@inproceedings{NakoniecznaKisiel2010RozwjHZ,
  title={Rozw{\'o}j handlu zagranicznego Polski z Niemcami w okresie transformacji},
  author={Halina Nakonieczna-Kisiel and Aleksandra Skitek},
  year={2010}
}