Rozvoj komunikačních dovedností v mladším školním věku

@inproceedings{Adamov2011RozvojKD,
  title={Rozvoj komunika{\vc}n{\'i}ch dovednost{\'i} v mlad{\vs}{\'i}m {\vs}koln{\'i}m věku},
  author={Radka Adamov{\'a}},
  year={2011}
}
Bakalařska prace „Rozvoj komunikacnich kompetenci v mladsim skolnim věku“ pojednava o rozvoji komunikativnich dovednosti u děti mladsiho skolniho věku v běžne skole. Teoreticka cast je zaměřena na problematiku komunikace a komunikativnich kompetenci. V prakticke casti je prezentovano vlastni setřeni, jehož cilem bylo analyzovat zacleněni rozvoje komunikativnich dovednosti do skolniho vzdělavaciho programu a metody rozvoje těchto dovednosti. 

Topics from this paper.

Similar Papers