Rozmieszczenie i liczebność dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w Krakowie

@inproceedings{Frhlich2013RozmieszczenieIL,
  title={Rozmieszczenie i liczebnoś{\'c} dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w Krakowie},
  author={A. Fr{\"o}hlich and M. Ciach},
  year={2013}
}
Abstrakt: W latach1986–2012 w Krakowie dokonano lącznie 225 obserwacji dzieciola bialoszyje go Dendrocopos syriacus w 133 lokalizacjach, z czego 89 obserwacji dotyczylo ptakow legowych lub prawdopodobnie legowych. Ptaki wykorzystywaly w okresie legowym glownie zielen miejską (parki, drzewa towarzyszące zabudowie i szlakom komunikacyjnym), zadrzewienia i zakrzewienia oraz ogrodki przydomowe, a w mniejszym stopniu ogrodki dzialkowe i cmentarze. W 2012 roku na powierzchni 10 km 2 ulokowanej w… CONTINUE READING

Citations

Publications citing this paper.