Rovdjur och renskötsel i svensk miljödebatt

@inproceedings{Torp2000RovdjurOR,
  title={Rovdjur och rensk{\"o}tsel i svensk milj{\"o}debatt},
  author={Eivind Torp},
  year={2000}
}