Rotting by spread of mycelium from ascospore lesions ofSclerotinia trifoliorum

Abstract

Brown lesions on red clover, resulting from infection by ascospores ofSclerotinia trifoliorum, were sometimes surrounded by a light grey ring. Clover rot developed rapidly from these rings under moist conditions. The beginning of rot in the field was often observed in the joints of the trifoliate leaves. Freezing plants at −6° or −8°C or freezing small parts of plants with carbon dioxide snow resulted in a quick spread of mycelium, with rotting, from the ascospore lesions. Weakening the plants by bruising did not promote this transition to active rotting. Very heavy infection by ascospores, however, may cause immediate rotting in the plants. The information obtained indicates that in the field clover rot originates mainly from ascospore lesions. Bruine puntjes van rode klaver, veroorzaakt door ascosporeninfectie vanSclerotinia trifoliorum, waren soms omgeven door een lichtgrijze ring. Uit deze ringen kon onder vochtige omstandigheden gemakkelijk klaverkanker worden verkregen. Het begin van de rotting in het veld werd vaak waargenomen in het gewricht van de drie klaverblaadjes. Na bevriezing van de planten bij −6°C of −8°C of behandeling van delen van planten met koolzuursneeuw ontstond er een massale ontwikkeling met rotting uit de lesies van ascosporen. Deze overgang trad niet op na verzwakking van de planten door kneuzen. Bij zeer zware infectie met ascosporen trad dikwijls direct rotting in de planten op. De waargenomen verschijnselen maken het waarschijnlijk dat de klaverkanker in het veld hoofdzakelijk uitgaat van de ascospore-lesies.

DOI: 10.1007/BF02650219

1 Figure or Table

Cite this paper

@article{Dijkstra2007RottingBS, title={Rotting by spread of mycelium from ascospore lesions ofSclerotinia trifoliorum}, author={J . Mol - Dijkstra}, journal={Netherlands Journal of Plant Pathology}, year={2007}, volume={72}, pages={279-283} }