Rorátní rukopis G10, inv. č. 1165, MZA

@inproceedings{Freislerov2011RortnRG,
  title={Ror{\'a}tn{\'i} rukopis G10, inv. {\vc}. 1165, MZA},
  author={Aneta Freislerov{\'a}},
  year={2011}
}
Roraty jsou zpěvy, ktere se uplatňovaly v adventnim udobi při ranni votivni msi k poctě blahoslavene Panny Marie. Výraz roraty pochazi z latinskeho incipitu Rorate coeli desuper (rosu dejte nebesa shůry), přesněji z pocatecnich slov výse zminěne mse. Roratni rukopisna kniha fond G10, inv. c. 1165 pochazi z pocatku 17. stoleti, přesněji ji datujeme do roku 1604 a dochovala se ve sbirkach Moravskeho Zemskeho muzea. Rukopis obsahuje mesni repertoar od neděle do soboty doplněný antifonami a… CONTINUE READING