Room-temperature ferromagnetism in the mixtures of the TiO 2 and Co 3 O 4 powders

Abstract

A. Serrano,1 E. Fernandez Pinel,2 A. Quesada,2,3 I. Lorite,4 M. Plaza,1 L. Pérez,1 F. Jiménez-Villacorta,3,5 J. de la Venta,1 M. S. Martín-González,6 J. L. Costa-Krämer,6 J. F. Fernandez,4 J. Llopis,1 and M. A. García1,4,* 1Dpto. Física de Materiales, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid, Spain 2Instituto de Magnetismo Aplicado, UCM, Las Rozas… (More)

6 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics