Romské osady v kulturologické perspektivě

@inproceedings{Jakoubek2003RomskOV,
  title={Romsk{\'e} osady v kulturologick{\'e} perspektivě},
  author={Marek Jakoubek and Ondřej Podu{\vs}ka},
  year={2003}
}