Rola kanałów potasowych ATP-zależnych w utrzymaniu równowagi energetycznej komórek

@article{Przybylski2001RolaKP,
  title={Rola kanał{\'o}w potasowych ATP-zależnych w utrzymaniu r{\'o}wnowagi energetycznej kom{\'o}rek},
  author={Jacek Przybylski},
  journal={Clinical Diabetology},
  year={2001},
  volume={2},
  pages={15-20}
}

Similar Papers

Loading similar papers…