Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków

@inproceedings{BalcerzakParadowska2004RodzinaIP,
  title={Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wiek{\'o}w},
  author={Bożenna Balcerzak-Paradowska},
  year={2004}
}