Robust Dynamic Output Feedback H Control for Uncertain Switched Singular Systems

Abstract

This paper considers the problems of dynamic output feedback H control for uncertain switched singular system with parametric uncertainties. A switching rule and a switched dynamic output feedback controller are designed to guarantee that the closed-loop system is asymptotically stable with a prescribed H disturbance attenuation level . Such sufficient conditions are derived via a series of strict linear matrix inequalities (LMIs). Finally, a numerical example is given to illustrate the effectiveness of the proposed method. Streszczenie. W artykule analizuje się problem dynamiki system sterowania H dla system pojedynczego z niepewnymi przełączeniami. Badano zasady przełączania i dynamikę przełączania gwarantującą stabilną prace systemu. Przedstawiono przykład numeryczny ilustrujący skuteczność proponowanej metody. (Odporny układ sterowania typu H dla systemu z niepewnymi przełączeniami)

Cite this paper

@inproceedings{Fu2012RobustDO, title={Robust Dynamic Output Feedback H Control for Uncertain Switched Singular Systems}, author={Zhumu Fu and Leipo Liu and Aiyun Gao and Jiexin Pu}, year={2012} }