Corpus ID: 183538754

Richting en houvast: Visie goed cluster 4 onderwijs. Groeidocument 2006-2011.

@inproceedings{Doornenbal2006RichtingEH,
  title={Richting en houvast: Visie goed cluster 4 onderwijs. Groeidocument 2006-2011.},
  author={J. Doornenbal and J. Jonker and J. Bijstra and A.J.C. Minnaert},
  year={2006}
}
2 Citations
SEN and the art of teaching : The effect of systematic academic instruction on the academic and behavioural problems of students with EBD in special education
Het onderzoek heeft betrekking op het leerstofaanbod in speciale scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen (Cluster 4). In de literatuur wordt vaak gesuggereerd dat de leeruitkomsten vanExpand
HET PROJECT LVG+
SamenvattingBinnen de huidige speciaal onderwijssystematiek komen leerlingen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen in aanmerking voor zowel cluster 3 als 4. BeideExpand