• Geography
  • Published 2016

Rezultaty i oddziaływania projektu rewitalizacji na przykładzie przedsięwzięcia "Nowe Gliwice"

@inproceedings{Szulc2016RezultatyIO,
  title={Rezultaty i oddziaływania projektu rewitalizacji na przykładzie przedsięwzięcia "Nowe Gliwice"},
  author={Tomasz Szulc},
  year={2016}
}