Corpus ID: 182441327

Rezultati antropološke analize osteološkog materijala s tumula Jokina glavica - prapovijesni grobovi

@inproceedings{Anteri2012RezultatiAA,
  title={Rezultati antropolo{\vs}ke analize osteolo{\vs}kog materijala s tumula Jokina glavica - prapovijesni grobovi},
  author={Ivana Anteri{\'c} and Željana Ba{\vs}i{\'c} and Ela Bali{\'c} and {\vS}imun Anđelinovi{\'c}},
  year={2012}
}