Revisió de la taxonomia dels atacs en xarxes i la seva implicació en les polítiques de seguretat corporativa amb auditoria de seguretat

@inproceedings{Presas2013RevisiDL,
  title={Revisi{\'o} de la taxonomia dels atacs en xarxes i la seva implicaci{\'o} en les pol{\'i}tiques de seguretat corporativa amb auditoria de seguretat},
  author={Yago Blanco Presas},
  year={2013}
}

Similar Papers