• Corpus ID: 70586599

Reniini-angiotensiinijärjestelmän eston sydäntä suojaavat vaikutukset sydämen vajaatoiminnassa

@inproceedings{Tikkanen2008ReniiniangiotensiinijrjestelmnES,
  title={Reniini-angiotensiinij{\"a}rjestelm{\"a}n eston syd{\"a}nt{\"a} suojaavat vaikutukset syd{\"a}men vajaatoiminnassa},
  author={Hanna Tikkanen},
  year={2008}
}
Kliinisen hevos- ja pienelainlaaketieteen laitos, elainlaaketieteellisen farmakologian ja toksikologian oppiaine.