• Physics
  • Published 2013

Rekonstrukce tvářecího stroje ocelových tlakových láhví.

@inproceedings{Janeka2013RekonstrukceTS,
  title={Rekonstrukce tv{\'a}řec{\'i}ho stroje ocelov{\'y}ch tlakov{\'y}ch l{\'a}hv{\'i}.},
  author={Zdeněk Jane{\vc}ka},
  year={2013}
}
Předmětem diplomove prace je řeseni optimalizace provozu tvařeciho stroje ocelových tlakových lahvi. Na zacatku prace jsou shrnuty teoreticke informace o cinnosti stavajiciho zařizeni, popsana problematika udržby s nalezenim spolehlivostně slabých mist. V dalsich kapitolach je popsano řeseni rekonstrukce s naslednou volbou patřicných komponentů. Při psani teto prace jsem vychazel z osobni zkusenosti za použiti internich materialů. Soucasti diplomove prace je rovněž projektova dokumentace.