Regulators in Transgenic Arabidopsis Plants

@inproceedings{Wei2011RegulatorsIT,
  title={Regulators in Transgenic Arabidopsis Plants},
  author={Wei Wei and Jian Chun Huang and Yu-Jun Hao and Hong-Feng Zou and Hui-Wen Wang and Jing-yun Zhao and Xue-yi Liu and Wan-Ke Zhang and Biao Biao Ma and Jiaxin Zhang and Shou-yi Chen},
  year={2011}
}