• Corpus ID: 176500291

Registres Ornitològics 2012

@inproceedings{Gonzlez2012RegistresO2,
  title={Registres Ornitol{\`o}gics 2012},
  author={Juan Miguel Gonz{\'a}lez and Maties Rebassa and Lalo Ventoso and Carles L{\'o}pez-Jurado and {\`O}scar Garc{\'i}a-Febrero and {\'O}liver Mart{\'i}nez},
  year={2012}
}
REsUM.novetats ornitològiques de 2012. Enguany destaca la nidificació per primera vegada a Balears del voltor lleonat Gyps fulvus amb almenys quatre parelles segures a Mallorca. gener. A Mallorca, começam l’any amb una raresa africana, un coa-roja diademada Phoenicurus moussieri a la punta de n’Amer. És curiós que les 5 úniques cites de coaric aegithalus caudatus són a distints llocs de Calvià i cada una un mes diferent. A Menorca, la primera raresa fou una titera grossa anthus richardi al cap… 
1 Citations
Noticiario Ornitológico
Sigue el imparable crecimiento de su población en Cantabria: en enero de 2013 durante el censo de aves acuáticas invernantes se contabilizan 68 ejemplares (40 en la bahía de Santander y 28 en las

References

SHOWING 1-10 OF 132 REFERENCES
Estatus de l'avifauna de sa Dragonera i des Pantaleu
The avifauna of the island of sa Dragonera consists of 162 species to date, including 2 exotic species and a species extinct in recent times that can be added. these species can be broken down into
Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental
  • 2007
Estatus de la avifauna del archipiélago de Cabrera. las aves del Parque nacional Marítimo-terrestre del archipiélago de cabrera (Islas Baleares, España). Editor Pons
  • 2000
1 ex. és capturat amb anella grega el 8-VI. L'havien anellat a l'illa d'Antikira (grècia
1 mascle des de el 22-xII fins al 28-III-2013 a diàriament en una menjadora (VEN, QUI)
1 mascle i 1 jove al cim el 24-VII (gON). serra des Teixos (Escorca). 1 jove el 25-VII (gON)
11-VIII al salobrar de Campos (BAN, BLN) i darrer ex. el 25-Ix a s'Albufera
Accidental (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts
  • Montifringilla nivalis. gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME) Estatus: hivernant rar (MA)
Aina serra gORA grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: Lalo Ventoso
...
1
2
3
4
5
...