Corpus ID: 204052103

Registrering av kliniske forsøk

@inproceedings{Angelis2004RegistreringAK,
  title={Registrering av kliniske fors{\o}k},
  author={Catherine De Angelis and J. Drazen},
  year={2004}
}

Topics from this paper