Reflexions urbanes: estàtica i estètica del carrer de Mar

@inproceedings{Salvi1998ReflexionsUE,
  title={Reflexions urbanes: est{\`a}tica i est{\`e}tica del carrer de Mar},
  author={Pere Casajoana Salvi},
  year={1998}
}