Redovisningsutbildningens utformning - en återkommande stötesten

@inproceedings{Engwall1984RedovisningsutbildningensU,
  title={Redovisningsutbildningens utformning - en {\aa}terkommande st{\"o}testen},
  author={Lars Engwall and Elving Gunnarsson},
  year={1984}
}