Redovisning och värdering av gåvor i insamlingsorganisationer

@inproceedings{Gruvaeus2009RedovisningOV,
  title={Redovisning och v{\"a}rdering av g{\aa}vor i insamlingsorganisationer},
  author={Max Gruvaeus and Fredrik Klajn and Patrik Peterson},
  year={2009}
}