• Published 2008

Redovisning för juridiska personer

@inproceedings{Cal2008RedovisningFJ,
  title={Redovisning f{\"o}r juridiska personer},
  author={Cal{\'e}},
  year={2008}
}