Corpus ID: 211329874

Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

@inproceedings{Nyberg2019RebrandingMF,
  title={Rebranding med f{\"o}retagsarvet i beaktning : en balansg{\aa}ng mellan tradition och innovation},
  author={Sara Nyberg and John {\"O}rng{\aa}rd and Max Hedlund},
  year={2019}
}
I den allt mer foranderliga modeindustrin blir det vanligare att foretag valjer att rebranda sig for att uppratthalla relevans pa marknaden. Rebranding kan innebara allt fran subtila visuella foran ...