Corpus ID: 171938429

Razvoj CEM metode za oceno reoloških lastnosti svežega betona : diplomska naloga

@inproceedings{Hren2012RazvojCM,
  title={Razvoj CEM metode za oceno reolo{\vs}kih lastnosti sve{\vz}ega betona : diplomska naloga},
  author={Bla{\vz} Hren},
  year={2012}
}
  • Blaž Hren
  • Published 2012
  • Physics
  • V sklopu diplomske naloge smo opravili preiskave, katerih glavni namen je bil razviti oziroma modificirati metode za projektiranje sestave ekvivalentnih malt iz sestave betonov. Optimalna metoda formulacije naj bi se dolocila na podlagi preiskav razleza in reoloskih lastnosti dolocenih z reometrom ConTec Viscometer 5. Na podlagi sestav betonov, ki so bile dolocene in preskusene v okviru drugih diplomskih nalog, smo sestavili pet etalonskih mesanic referencnih malt, ki smo jih nato modificirali… CONTINUE READING

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv