• Corpus ID: 89942288

Razmnoževanje lončnih in vrtnih hortenzij v in vitro razmerah : magistrska naloga

@inproceedings{nidari2011RazmnoevanjeLI,
  title={Razmno{\vz}evanje lon{\vc}nih in vrtnih hortenzij v in vitro razmerah : magistrska naloga},
  author={Nina Žnidari{\vc}},
  year={2011}
}
Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru smo opravili poskus, v katerem smo proucevali možnosti razmnoževanja loncnih in vrtnih hortenzij v tkivni kulturi. Poganjke smo sterilizirali po stirih metodah: z natrijevim hipokloritom 2 min (sterilizacija S1), natrijevim hipokloritom 10 min (sterilizacija S2), z dikloroizocianurno kislino v kombinaciji s srebrovim nitratom 2 min (sterilizacija S3) in z dikloroizocianurno kislino v kombinaciji s srebrovim nitratom 10 min…