Rating kraju a kursy walutowe

@inproceedings{ChodnickaJaworska2016RatingKA,
  title={Rating kraju a kursy walutowe},
  author={Patrycja Chodnicka-Jaworska},
  year={2016}
}
Finansowanie rozwoju krajowego sektora rolnego w coraz wiekszym stopniu uzaleznione jest od środkow pochodzących z Unii Europejskiej. Celem artykulu bylo wskazanie, w jakiej mierze fundusze z Budzetu Środkow Europejskich pomnazają wydatki na rozwoj rolnictwa, wsi i obszarow wiejskich oraz rynkow rolnych w relacji do wydatkow z budzetu krajowego. Udowodniono, ze od początku integracji Polski z Unia Europejską rozwoj polskiego sektora rolnego coraz silniej zalezy od finansowania ze środkow… CONTINUE READING