• Published 1967

Rapport från konferensen: Forskning inom samhällsplanering och miljögestaltning.

@inproceedings{Acking1967RapportFK,
  title={Rapport fr{\aa}n konferensen: Forskning inom samh{\"a}llsplanering och milj{\"o}gestaltning.},
  author={Carl-Axel Acking and Rikard K{\"u}ller},
  year={1967}
}