Corpus ID: 222576856

REPAIRING OF PLATFORMING REACTOR BY SAW IN NARROW GAP

@inproceedings{Kurai2004REPAIRINGOP,
 title={REPAIRING OF PLATFORMING REACTOR BY SAW IN NARROW GAP},
 author={J. Kurai and D. Miti and B. Aleksi and Z. Burzi},
 year={2004}
}
 • J. Kurai, D. Miti, +1 author Z. Burzi
 • Published 2004
 • Reaktori se nalaze u sklopu reaktorske sekcije, gde se odvija proces platforminga. To je katalitički proces reformiranja nisko kvalitetnog teškog benzina-primarnog benzina u visoko kvalitetno motorno gorivo, pomoću katalizatora u prisustvu vodonika. Da bi se imala u vidu ozbiljnost zadatka sanacije zavarivanjem, posebno u izboru postupka sanacije, u tabeli 1 date su glavne mere elemenata reaktora. 

  References

  SHOWING 1-4 OF 4 REFERENCES
  Ispitivanja razaranjem u funkciji dijagnostike, sanacije i ocene integriteta reaktora platforminga, časopis
  • DIVK br
  • 2001
  Ponašanje metala pri udarnom opterećenju, časopis
  • DIVK br
  • 2001
  IBR kao osnova kvalitetne dijagnostike i sanacije reaktora nakon bombardovanja postrojenja RNP, Zbornik referata sa savetovanja IBR
  • 2000
  Mogućnost primene IBR metoda u oceni postupka sanacije reaktora i njegove dalje upotrebljivosti, Zbornik referata sa savetovanja IBR
  • 2000