• History
  • Published 2012

Růst a variabilita jedinců vodní ploštice splešťule blátivé \kur{(Nepa cinerea) }

@inproceedings{Vilimovsk2012RstAV,
  title={Růst a variabilita jedinců vodn{\'i} plo{\vs}tice sple{\vs}ťule bl{\'a}tiv{\'e} \kur\{(Nepa cinerea) \}},
  author={Lenka Vilimovsk{\'a}},
  year={2012}
}
V teto praci byly studovany morfometricke charakteristiky a růst univoltinni drave vodni plostice splesťule blative (Nepa cinerea) na zakladě dat naměřených na cerstvě smrcených jedincich, stejných jedincich fixovaných etanolem a jedincich preparovaných na sucho. Růst tohoto druhu ma exponencialni charakter. Srovnanim morfometrických charakteristik cerstvě smrcených a fixovaných jedinců bylo zjistěno, že fixace etanolem ovlivnila u vsech vývojových stadii zejmena hmotnost a u dospělců uplnou… CONTINUE READING