Rüştiye Okulları ve Kazancızâde Emîn Edîb'in Tuhfe-i Hulûsiyye fî Usûli'l-Ehâdîsi'n-Nebeviyye Adlı Hadis Usulü Ders Kitabı

@inproceedings{Akda2016RtiyeOV,
  title={R{\"u}ştiye Okulları ve Kazancız{\^a}de Em{\^i}n Ed{\^i}b'in Tuhfe-i Hul{\^u}siyye f{\^i} Us{\^u}li'l-Eh{\^a}d{\^i}si'n-Nebeviyye Adlı Hadis Usul{\"u} Ders Kitabı},
  author={Eyyup Akdağ},
  year={2016}
}
19. yuzyil, Osmanli Devleti acisindan ilmi kurumlarin yenilendigi bir zamani ifade eder. Devletin kurulusunda temelleri atilan ve bu zamana kadar gelen ilmi muesseseler gozden dusmus, onun yerine Avrupa’yi ornek alan ilmi teskilatlar gundeme gelmistir. Bu donemde Batili tarzda teskilatlanan egitim kurumlarindan birisi “Rustiye okullari”dir. Bu okullar, Osmanli ’ nin son doneminde hizli bir sekilde yayilmis, devletin kalkinmasinda yeni umut olmustur. Bu okullarla ilgili farkli zamanlarda… CONTINUE READING