Qonartrozun müalicəsində yeni perspektiv aspektlər

@inproceedings{Cfrov2018QonartrozunMY,
  title={Qonartrozun m{\"u}alicəsində yeni perspektiv aspektlər},
  author={M. A. Cəfərov and E. Ş. Abasov and M. I. Mirzəyev and Z. T. Sultanov},
  year={2018}
}