Putting order into temporomandibular disorders.

@article{Laskin1997PuttingOI,
  title={Putting order into temporomandibular disorders.},
  author={Daniel M Laskin},
  journal={The Journal of the Dental Association of South Africa = Die Tydskrif van die Tandheelkundige Vereniging van Suid-Afrika},
  year={1997},
  volume={52 6},
  pages={384-5}
}
  • Daniel M Laskin
  • Published 1997 in
    The Journal of the Dental Association of South…