Putokazna i turisticka signalizacija u gradu - primer grada Trebinja : zavrsni rad

@inproceedings{Koprivica2011PutokaznaIT,
  title={Putokazna i turisticka signalizacija u gradu - primer grada Trebinja : zavrsni rad},
  author={Mihajilo Koprivica and Branimir C. Stanic},
  year={2011}
}