Psykosociala faktorer – vad är det?

@inproceedings{Theorell2012PsykosocialaF,
  title={Psykosociala faktorer – vad {\"a}r det?},
  author={T{\"o}res Per Gunnar Theorell},
  year={2012}
}