Przypisek do rozprawy M. Smoluchowskiego p.t. "O fluktuacjach termodynamicznych i ruchach Browna" przez Wład. Natansona

@inproceedings{NatansonPrzypisekDR,
  title={Przypisek do rozprawy M. Smoluchowskiego p.t. "O fluktuacjach termodynamicznych i ruchach Browna" przez Wład. Natansona},
  author={Władysław Natanson}
}