Corpus ID: 176464921

Przyczyny niszczenia konstrukcji jezdni drogowych na przykładzie opracowanych ekspertyz technicznych

@inproceedings{Dobrowolski1998PrzyczynyNK,
  title={Przyczyny niszczenia konstrukcji jezdni drogowych na przykładzie opracowanych ekspertyz technicznych},
  author={A. Dobrowolski and M. Iwański and C. Lewinowski},
  year={1998}
}