Przestrzeń kształtująca świadomość etniczną: żydowska dzielnica Newark w powieściach Philipa Rotha

@article{Kubiak2018PrzestrzeK,
  title={Przestrzeń kształtująca świadomoś{\'c} etniczną: żydowska dzielnica Newark w powieściach Philipa Rotha},
  author={Stefan Kubiak and W. F. U. W. Białymstoku},
  journal={The Bulletin of Symbolic Logic},
  year={2018},
  pages={277-287}
}
Metafory deterytorializacji i reterytorializacji opisujące zjawiska zarówno przyrodnicze, jak i społeczne, jakich użyli Gilles Deleuze i Feliksa Guattari w swoim dziele z 1980 r., Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie 1, są pomocne w opisie zjawisk występujących w dziejach narodów, szczególnie tych związanych z poczuciem tożsamości grupowej. W przypadku narodu żydowskiego, jeśli można użyć takiego pojęcia, kategorie deterytorializacji i reterytorializacji mogą być zastosowane nie tylko w… Expand