Promocija šumskih i drvnih proizvoda sajmovanjem

@inproceedings{Sabadi2007PromocijaI,
  title={Promocija {\vs}umskih i drvnih proizvoda sajmovanjem},
  author={Rudolf Sabadi},
  year={2007}
}