• Corpus ID: 180064919

Proles illegitima w polskim prawie ziemskim / Józef Matuszewski.

@inproceedings{Matuszewski1966ProlesIW,
  title={Proles illegitima w polskim prawie ziemskim / J{\'o}zef Matuszewski.},
  author={J{\'o}zef Matuszewski},
  year={1966}
}
1 Citations
O PRZEMIANACH PRAWA KRAJOWEGO PO ROZBIORACH RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIETLE WYKŁADU ‘PRAWO POLSKO-LITEWSKIE’ [IGNACEGO DANIŁOWICZA]
W zbiorach lwowskich zachował się bardzo obszerny rękopis zawierający tekst wykładu na temat prawa polsko-litewskiego. Prawdopodobnie powstał on w końcu lat dwudziestych XIX w. i był dziełem Ignacego