Projekt i wykaz proponowanych haseł biograficznych „Słownika pracowników bibliotek kościelnych w Polsce za lata 1945-2017”

@inproceedings{muda2016ProjektIW,
  title={Projekt i wykaz proponowanych haseł biograficznych „Słownika pracownik{\'o}w bibliotek kościelnych w Polsce za lata 1945-2017”},
  author={Ryszard Żmuda},
  year={2016}
}

Similar Papers