Corpus ID: 192600646

Projecte executiu de la rotonda de gir a la zona de l'aparcament del camí de la creu al TM de Sant Climent de Llobregat

@inproceedings{Basts2010ProjecteED,
  title={Projecte executiu de la rotonda de gir a la zona de l'aparcament del cam{\'i} de la creu al TM de Sant Climent de Llobregat},
  author={Joan Roca Bast{\'u}s},
  year={2010}
}
  • Joan Roca Bastús
  • Published 2010
  • Art
  • Recentment, l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat va considerar com a necessari i urgent procedir a realitzar actuacions de planejament i urbanistiques en el seu terme municipal al sector “La Rodera”, que permetessin donar solucio a les mancances d’equipaments, zones verdes i infraestructures d’aquest sector, als efectes d’afrontar la seva rehabilitacio i vertebracio. A tal efecte, l’Ajuntament va encarregar a la M.M.A.M.B. el Projecte de rehabilitacio del sector La Rodera, amb l’ambit… CONTINUE READING