Proeven ter bestrijding van vuur in tulpen

Abstract

Hoewel door het nemen van cultuurmaatregelen (vruchtwisseling, verwijderen van „stekers”, vuurpunten snijden, vroegtijdig koppen en stoken) het vuur in tulpen ten dele kan worden voorkomen, wordt het eerst doeltreffend bestreden met behulp van fungiciden. In proeven met respectievelijk ferbam, zineb en thiram werden meeropbrengsten verkregen van ten minste 7000 kg per ha (tabel 1). Het combineren van behandeling met fungiciden met bolontsmetting gaf een sterk vermeerderde opbrengst, in het bijzonder op „verse” akkers (tabel 2). Damage caused byBotrytis tulipae in tulips can be prevented to some extent by cultural measures, such as crop rotation, removal of bulbs that have failed to grow and infected leaves, early cutting of the flowers and heat treatment of the bulbs. Fully successful control, however, can be achieved only by application of fungicides. In experiments with ferbam, zineb and thiram the yield of bulbs increased by at least 7000 kg per ha (table 1). Treatment of the growing plants, combined with disinfection of the bulbs, resulted in greatly increased yields, especially in „fresh” fields (table 2).

DOI: 10.1007/BF02137366

Cite this paper

@article{Vlag2005ProevenTB, title={Proeven ter bestrijding van vuur in tulpen}, author={A. F. Vlag and A. M. Hulkenberg}, journal={Tijdschrift Over Plantenziekten}, year={2005}, volume={64}, pages={440-444} }