Proceso grupal e intervención grupal

@inproceedings{Scaffa2016ProcesoGE,
  title={Proceso grupal e intervenci{\'o}n grupal},
  author={Marjorie E. Scaffa},
  year={2016}
}