Problems with the transfer technology in the innovation of Management University // Проблеми трансферу технологій в інноваційному менеджменті університету

@inproceedings{Polyakov2012ProblemsWT,
  title={Problems with the transfer technology in the innovation of Management University // Проблеми трансферу технологій в інноваційному менеджменті університету},
  author={M. V. Polyakov},
  year={2012}
}
The article present problems of innovation activities of universities and technology transfer, lead the world treonds of such activity, determine the priority for univesities of Ukraine and offer the activities for their implementation Висвітлені проблеми інноваційної діяльності університетів та трансферу техно-логій, окреслені світові тенденції такої діяльності, визначені першочергові завдання для вищих навчальних закладів України та запропоновані заходи щодо реалізації.