Problems of autosterility inNicotiana alata Link etOtto (Formation of the inhibitory factor in the pistil)

Abstract

Práce je zaměřena zvláště na řešení otázky, zda je u autosterilního druhu Nicotianaalata Link etOtto var. grandifloraComes inhibiční složka vytvářena nezávisle na opylení, nebo vzniká-li až vlivem působení prorůstajících inkompatibilních pylových láček. Otázka byla řešena pomocí umělé kultivace pylu na agarových filmech zčásti pokrytých roztěry pestíkových… (More)
DOI: 10.1007/BF02920852

Topics

  • Presentations referencing similar topics