Problems of Robust Parsing of Czech

  • Vladislav Kubo
  • Published 2001
2 Disertační práce byla vypracována v rámci doktorandského studia, které uchazeč absolvoval v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 1996-2001.