Corpus ID: 143374846

Privatiseringens gränser : perspektiv på välfärdspolitiken

@inproceedings{Andersson2001PrivatiseringensG,
  title={Privatiseringens gr{\"a}nser : perspektiv p{\aa} v{\"a}lf{\"a}rdspolitiken},
  author={F. Andersson and P. Edebalk and Agneta Kruse and Lars S{\"o}derstr{\"o}m},
  year={2001}
}
Rapporten behandlar marknadens mojligheter och begransningar inom valfardsomradet bade vad galler finansiering och produktion. Finansieringsaspekten handlar om mojligheterna till okat inslag av forsakringar avseende t.ex. sjukfranvaro, arbetsloshet, sjukvard och aldreomsorg. Produktionsaspekten handlar om mojligheterna att intensifiera konkurrensen inom en rad omraden som exempelvis skola, vard, omsorg och arbetsformedling. Det finns ingen enkel formel for privatisering. Pa vilket satt… Expand
Servicemötet – multidisciplinära öppningar
Abstract in Undetermined Motet mellan organisationer och kunder, det sa kallade servicemotet, ar av central betydelse for saval forstaelse som for ledning av tjansteverksamheter. Att tjanster utgorsExpand
Cream-skimming på privata vårdcentraler i Region Skåne?
Denna uppsats gor ett forsok att undersoka huruvida privata vardcentraler i Skane praktiserar cream-skimming efter inforandet av Halsoval Skane. En redogorelse gors for hur ersattningssystemet tillExpand
Corporate Citizenship på svenska
Bakgrund: Vi tycker oss kunna skonja en utveckling i Sverige dar potentialen for foretagens sociala ansvarstagande okat till foljd av att den traditionella trygghetsgaranten, staten, alltmer dragitExpand
Privatisering av public libraries : en argumentationsanalys av material publicerat i amerikansk dagspress, 2000-2014
The American public libraries rest on a foundation that dates back into the mid-19th century and are often talked about as a democratic institution. In later years some of these libraries have beenExpand
Introducing Competition in Public Services - the Case of the Swedish Compulsory School
Abstract The subject of this thesis is introduction of competition in public services and its effects on public sector efficiency generally, and the Swedish compulsory school specifically. The issueExpand
Privatisation as professionalisation? Attitudes, motives and achievements among Swedish social workers
The purpose of this article is to discuss the relationship between privatisation and professionalisation in social work. In social services, privatisation is often seen as a politically plannedExpand
Scandinavian long-term care financing
In this paper, we compare and analyse the systems for financing long-term care for older people in the Scandinavian countries – Denmark, Norway and Sweden. The three countries share common politicalExpand
The performativity of the service management discourse: "value creating customers" in health care.
  • Lars Nordgren
  • Sociology, Medicine
  • Journal of health organization and management
  • 2008
TLDR
The paper demonstrates that the performativity of service management theories, through the use of discursive analysis, is valuable in order to understand shifts in linguistic usage. Expand
Comparative Analysis of Long-Term Care Systems in Four Countries
This paper deals with long-term care (LTC) systems in four developed countries -- Germany, Japan, Sweden, and the U.S.A. -- from an economic point of view. Since these countries have differingExpand
Ways of Funding and Organising Elderly Care in Sweden
TLDR
The demographic challenge of an ageing population will affect the possibilities to finance elderly care in the future and this will probably lead to a new critical juncture at which the State will take financial responsibility for elderly care and introduce elderly care insurance. Expand
...
1
2
...