Pripojenje Međimurja Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca

@article{Vuk2019PripojenjeMK,
  title={Pripojenje Međimurja Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca},
  author={Ivana Vuk},
  journal={Journal of contemporary history},
  year={2019}
}
  • Ivana Vuk
  • Published 3 June 2019
  • History
  • Journal of contemporary history
Autor na temelju arhivske građe iz Zagreba i Beograda, novinskih izvještaja i stručne literature daje prikaz događanja u Međimurju koja su uslijedila nakon narodnih istupa ili Međimurske revolucije. Prikazan je pokušaj zaposjedanja 13. studenog 1918., koji je zbog nedovoljne pripremljenosti propao. Uslijedile su intenzivne pripreme za drugu vojnu akciju, koja je uspješno provedena 24. prosinca 1918., kada je Međimurje vojnim putem pripojeno ostatku hrvatskih zemalja, tj. novoosnovanome…